FANGORIADA
Nazwę tę wymyśliłem dla uroczystości, którą zorganizowałem wraz z żoną Grażyną i synem Michałem, 1 maja 2013 roku w Błędowie
z okazji Jubileuszu 90-lecia Wojciecha Fangora. Artysta urodził się wprawdzie 15 listopada 1922, ale w jesienią 2012 r. był natłok różnych
uroczystości. Odczekaliśmy specjalnie, by nie męczyć Jubilata. W końcu wszystko jest sprawą umowną. Powołaliśmy Stowarzyszenie
Kultury i Dziedzictwa Lokalnego ZŁOTA JABŁOŃ i wzięliśmy się do pracy. W ciągu 30 dni, wychodząc z poziomu małej wsi, doszliśmy
do poziomu krajowego, organizując imprezę ogólnopolską, której nie powstydziłoby się nawet największe miasto.
Logo zaprojektował nam sam Wojciech Fangor. Jest to trzecie logo, które zaprojektował w swoim długim i twórczym życiu. zj_logo960
Siłę i wiarę dała nam, znana w całym świecie, marka „Fangor”. To był ten zaczyn. Reszta to tylko praca. Błędów jest wsią, ale jedyną
wsią na świecie, gdzie zamieszkał światowej sławy malarz – Wojciech Fangor. Sztuka jest tam, gdzie mieszkają artyści.
Więc z tego małego Błędowa, wielka sztuka promieniuje na cały powiat grójecki, na całe Mazowsze, na całą Polskę i na cały świat.
To było całodniowe Święto Sztuki. Chcielibyśmy, żeby w przyszłości FANGORIADA przekształciła się w Festiwal Sztuki, pod hasłem
SZTUKA ŁĄCZY. Tyle jest różnych spraw, które nas dzielą. Niech połączy nas Sztuka. Dobra sztuka działa na wszystkich wrażliwych ludzi.
Niezależnie od wieku, poglądów czy wyznania. Wymyśliłem 90 osobowy Komitet Honorowy FANGORIADY na 90-lecie Wojciecha Fangora, organizowanej pod hasłem SZTUKA ŁĄCZY [zobacz tutaj pełną listę].
Do południa (w godz. 11.00 – 13.00) odbył się
MISTRZOWSKI SZLIF czyli spotkanie studentów ASP w Warszawie z Wydziału Malarstwa
Pracowni prof. Wojciecha Cieśniewskiego z Wojciechem Fangorem. Następnie młodzi malarze pokazali swe obrazy na krótkiej wystawie.

FANGORIADA_MszZFANGORIADA_420FANGORIADA_PremierZ

Główne uroczystości rozpoczęły się późnym popołudniem.
O godz. 17.00 Prezes Stowarzyszenia ZŁOTA JABŁOŃ
Bogdan Sarwiński otworzył uroczystość, powitał Jubilata i przybyłych gości.
Następnie krytyk sztuki
Stefan Szydłowski wygłosił laudację na cześć Wojciecha Fangora. Przedstawił jego twórczość i życiorys artystyczny.
Potem odbył się koncert
Orkiestry Kameralnej Stowarzyszenia „Muzyka i Medycyna” pod batutą Beaty Herman, stanowiący prawdziwą muzyczną ucztę duchową. Muzycy zagrali następujące utwory Wolfganga Amadeusz Mozarta, Petera Martina
i Jeremiego Bocka z musicalu „Skrzypek na dachu”. Po koncercie Bogdan Sarwiński przedstawił ideę Fangoriady, podziękował wszystkim
patronom i sponsorom. Na początku Wicemarszałek Mazowiecki
Leszek Ruszczyk osobiście uhonorował Wojciecha Fangora Medalem
PRO MASOVIA
. Jest to wyjątkowe wyróżnienie nadawane za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa
mazowieckiego. Następnie Jubilat otrzymał
Medal im. Kazimierza Pułaskiego z rąk dyrektora Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce –
Iwony Stefaniak oraz prezesa LGD „Kraina Kwitnących Sadów” i wicestarosty grójeckiego – Janusza Różyckiego. Specjalną statuetkę
dorodnej jabłoni oraz kosz 90 czerwonych róż wręczył wójt gminy Błędów –
Marek Mikołajewski i przewodniczący rady gminy –
Mirosław Jakubczak. Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski w swoim wystąpieniu podkreślał szczęście Błędowa wynikające
z zamieszkania tu, artysty tak znanego w całym świecie. Dzięki temu Błędów ma darmową promocję i jest nie tylko
„największym sadem
Europy”
, ale też jest miejscem, gdzie mieszka Wojciech Fangor. Już w tej chwili, wpisując w wyszukiwarkę internetową nazwę: „Błędów”,
wyskakuje oprócz Błędowa – Fangor. I odwrotnie – wpisując nazwisko
„Fangor”, w wynikach pojawia się też nazwa „Błędów”.
Bardzo miłą niespodziankę sprawił też Jubilatowi
prof. Jerzy Puchalski z Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie, przekazując oprócz listu
gratulacyjnego, pięknie oprawione duże zdjęcie willi rodzinnej „Janówek”, zwanej obecnie „Fangorówką”. Najżywiej zapamiętano
spontaniczne i serdeczne wystąpienie
Józefa Grudziąża z Błędowa, który wzruszył i rozbawił Jubilata, jego żonę i wszystkich zebranych.


Autor zdjęć: Michał Skrzypiec

linia
FANGORIADĘ zakończył koncert w wykonaniu Piotra Kajetana Matczuka, barda „namaszczonego” przez Przemysława Gintrowskiego.
Pieśniarz, swój piękny koncert pod hasłem „Sztuka łączy”, zadedykował Wojciechowi Fangorowi. Pierwszym utworem była „Modlitwy
o wschodzie słońca”, w oryginalnym wykonaniu z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego. Następnie rozległy się pieśni z repertuaru
Przemysława Gintrowskiego, Włodzimierza Wysockiego, Bułata Okudżawy, Jacquesa Brella i innych. Na zakończenie koncertu artysta
zaśpiewał kilka piosenek do tekstów polskich romantyków: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida
i Adama Asnyka, ze swojego programu
„Rozmowa z piramidami”.
Dla uczestników
FANGORIADY ten dzień był niezwykły i niezapomniany. Wszystkich połączyła wszechobecna sztuka i jubileusz
Wojciecha Fangora. Impreza była otwarta dla mieszkańców i wszystkich chętnych. Jej celem było nie tylko uczczenie 90-tych urodzin
wielkiego malarza, ale też oddziaływanie kulturotwórcze, humanistyczne i prospołeczne.
Stowarzyszenie Kultury i Dziedzictwa Lokalnego ZŁOTA JABŁOŃ w Błędowie dziękuje z całego serca wszystkim instytucjom,
sponsorom i osobom prywatnym, którzy pomogli nam duchowo i finansowo w realizacji tej wspaniałej imprezy pod hasłem „Sztuka łączy”.
FANGORIADA odbyła się w gościnnych progach
Dworu u Pana Tadeusza w Gospodarstwie Agroturystycznym
Ewy i Tadeusza Kowalskich w Błędowie – AGROSTAWY.